Brugsanvisning The Hel-MET

The Hel-MET består af et sæt med:

 • 1 hjelm opbygget med rødlaser og 5 gevindbøsninger.
 • 1 vægtsæt bestående af to vægtstænger og 5 skydevægte.
 • 2 øskner.
 • 2 plancher (en skydeskive og et ”timeglas”).
 • 1 par uigennemsigtige briller med aftagelige glas.
 • 1 strop til traktion.
 • Undersøgelsesskema.
 Da der dog kan opstå forskellige muligheder og ønsker til brug, har vi lavet forskellige varianter, som fremgår af prislisten.

  The Hel-MET

Indikationer for brugen af The Hel-MET

Indikationerne kan stamme fra problemer med øje-hånd-koordination, synsproblemer øjnene imellem, proprioceptive problematikker i bevægeapparatet (især i nakkeregionen, neurologiske lidelser).

The Hel-MET er udviklet med henblik på at skabe et test og træningsredskab som kan:

 1. Teste og træne personer med proprioceptive og muskulære skader i nakke.
 2. Teste og træne personer med synsproblemer.
 3. Træne personer med nakkeskader på alle niveauer.
 4. Træne personer med balanceproblemer.
 5. Træne personer, som har brug for stabilitet og styrke.  

The Hel-Met bygger på træningsprincipperne i Medicinsk Træningsterapi, som blev udviklet af fysioterapeut Odvar Holten.

Det er målet at The Hel-MET skal kunne træne personer på alle niveauer. Hermed menes, at man kan træne funktionelt med personer på det niveau, de er på.

Det betyder, at vi kan træne personer, som har behov for aflastning af led, muskler og ledbånd, f.eks. ved at tilføje lidt traktion ved hjælp af øsknerne og traktionssnoren.

Aflastningen kan gives såvel i opret som liggende stilling, derved kan der trænes i alle positioner såvel lodrette som liggende med hovedet hvilende på underlaget eller ud over kanten på briksen. Det betyder, at vi kan tage maksimalt hensyn til patienten, så smerter kan undgås og bevægelighed kan bedres og muskulatur afspændes.

Ligeledes kan vi træne personer, som har behov for ekstrem styrke i nakke og halsmuskler. Vægtsættet giver mulighed for at loade proprioceptionen i nakken, derved opnår patienten lidt stimulation, som øger præcisionen. Ligeledes kan man med vægtsættet lægge en meget præcis modstand til muskulaturen, hvis der er behov for mere specifik styrketræning.

Baggrunden for brillernes udvikling er, at tests med lukkede øjne er svære at gennemføre, og bind for øjnene kan være ubehageligt. Brillerne er indrettet, så man kan demontere glassene, hvilket betyder, at man kan teste øjnene enkeltvist.

Der kan naturligvis være et problem, hvis patientens egne briller ikke kan rummes bag de afblændende briller.

 

The Hel-METs potentiale er endnu under udvikling. Vi forsøger her i nogle små videoklip at vise nogle idéer til undersøgelse af patienter og ligeledes nogle idéer til øvelsesbrug.

For at videreudvikle og inspirere kolleger vil vi gerne hører fra brugere i takt med, at der opnås erfaring med brugen. Vi modtager derfor gerne billeder, skriftlige beskrivelser eller videoklip, som kan bruges til inspiration og videreudvikling af brugen. Ligeledes modtager vi også gerne udfordringer til videreudvikling af den fysiske del af The Hel-MET. Dette kunne f.eks. være tilbehør, som kan monteres på hjelmen.

 

Når hjelmen skal tages i brug

Der bør altid laves en grundig undersøgelse, inden The Hel-MET anvendes til behandling.

Det betyder, at man bør foretage en grundig anamnese, så man kan fastslå en indikation for brugen. Herefter udvælges de fagligt relevante undersøgelser.

Her er nogle betragtninger og forslag til undersøgelser som kan være relevante. Specialister inden for forskellige områder vil sandsynligvis kunne uddybe dette alt efter tilgængelig forskning.

Til undersøgelse af balanceevne generelt kan man bruge f.eks. BESTest, Bergs Balanceskala  

 

Advarsel

The Hel-MET er forsynet med en 5 MWH laser, som tændes på batterikassen på indersiden af hjelmen.

Da laserlys kan skade øjnene, skal man UNDGÅ at se direkte i laserstrålen, og laserstrålen må IKKE rettes imod mennesker og dyr.

Det er vigtigt at være agtpågivende under test og træning, så man ikke forglemmer sig. Som behandler kan det derfor være hensigtsmæssigt at blive bagved patienten.

Øsknerne må ikke belastes med mere end 6 kg, da gevindbøsningen ellers kan blive trukket skæv. Skal man over 6 kg belastning, må man således belaste på 2 eller flere bøsninger.

Batteriisætning/udtagning: Batterilåget skal glides af, hvis man løfter for tidligt, knækker låsen på batterikassen. Vi foreslår, at man låser kassen med et stykke tape.

Vi erstatter ikke batterikassen på grundlag af en knækket lås.

The Hel-MET er IKKE en beskyttelseshjelm og må under INGEN omstændigheder bruges som sådan.

The Hel-MET yder ingen beskyttelse imod slag, da hjelmen er gennemboret for indsætning af gevindbøsninger og laser, og inderhjelmen er opskåret for montering af batterikasse.

Tag skydevægtene af, når hjelmen lægges. Hvis hjelmen falder uheldigt med skydevægten på, kan den gå i stykker.

The Hel-MET må kun bruges i test og trænings øjemed i beskyttet miljø og efter grundig instruktion.  

The Hel-MET er patenteret